Uudistukset & reformi

LARK 6 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, latua reformille 

(verkostossa 15 koulutuksen järjestäjää) 

2017 

Tavoite:

  • Tukea koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kehittämistä, jotta organisaatiot pystyvät vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksiin ja haasteisiin sekä organisaatiomuutosten ja yhdistymisten tuomiin muutoksiin.  
  • Kehittää henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistumista laadun hallintaan ja parantamiseen arjen työprosesseissa. 
  • Edistää arviointi- palaute- ja tulostiedon käsittelyä ja hyödyntämistä henkilöstön, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. 

LARK 7 – Kohti reformia 

(verkostossa 16 koulutuksen järjestäjää) 

2018 

 

  • Toimintaprosessien tarkistaminen vastaamaan reformin mukaista toimintaa, prosessien onnistumisen mittaaminen ja seurannan kehittäminen sekä toiminnan johtaminen. 
  • Henkilöstön ja opiskelijoiden laadunhallinnan osaamisen kehittäminen hyödyntäen mm. Q-Kult työvälinettä ja LEAN-ideologiaa.  
  • Työpaikkaohjaajien osaamisen kartoittaminen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessien ja palautteen kehittäminen.  
  • Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin alueellisen perehdytystilaisuuden järjestäminen (Etelä-Suomen alue) 
  • Laatuverkostohankkeiden valtakunnallisen seminaarin järjestäminen 

Vastaa