Kriteeristön käyttö & ennakointi

LARK 4 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, kriteeristö käyttöön  

(verkostossa 15 koulutuksen järjestäjää) 

2015 

Tavoite:

  • Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi ja itsearvioinnin tuki – johdon, henkilöstön ja sidosryhmien osallistuminen 
  • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunhallinta ja sen kehittäminen 
  • Ennakoivan toiminnan ja laadunhallinnan kehittäminen 
  • Laatuverkostohankkeiden valtakunnallisen seminaarin järjestäminen 

LARK 5 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, osallistu ja ennakoi! 

(verkostossa 15 koulutuksen järjestäjää) 

2016 

Tavoite:

  • Kehittää ja ottaa käyttöön hyviä toimintamalleja arviointien tulosten, palautetiedon ja muun seurantatiedon pohjalta tehtävien laadun- hallintajärjestelmien kehittämis-suunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen  ja seurantaan

  • Tehostaa arviointi-, palaute- ja tulostiedon käyttöä laadunhallinnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä niistä viestimistä henkilöstölle, opiskelijoille ja eri sidosryhmille.  

  • Löytää/kehittää ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusmallin mukaisia ennakoivia mittareita. 

Vastaa