Laadunhallinta.fi

LARK-verkosto on Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla toimiva ammatillisen koulutuksen laadunhallintaverkosto.

Verkosto on toiminut vuodesta 2012 valtionavustus -hankkeina, joita on rahoittanut Opetushallitus.         Verkoston kehittämistyö keskittyy laadunhallinnan eri osa-alueisiin:

 • ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano 
 • laadunhallintajärjestelmät ja johtamisjärjestelmät
 • toimintaprosessit 
 • seuranta- ja arviointi-      järjestelmät
 • palautejärjestelmät:                         
 1. opiskelijapalaute       
 2. työelämäpalaute             
 3. asiakaspalaute

 • sisäinen ja ulkoinen arviointi 
 • tulosmittarit
 • onnistumisen mittari
 • tulosten hyödyntäminen                    ja niistä viestiminen 
 • henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen 
 • ennakointi ja riskienhallinta  
 • vastuullisuus ja kestävyys 

MATERIAALIT:

+(Kuva: laatuympyrä)

Verkoston laadunhallinnan kehittämis- työtä on tehty monilla tavoilla: 

 • työpajat ja sparraukset 
 • seminaarit ja webinaarit
 • itsearvioinnit 
 • vertaisarvioinnit 
 • vertaisoppimiskäynnit 
 • valtakunnalliset verkostotapahtumat