Osallistaminen & pilotointi

LARK 2 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen (verkostossa 16 koulutuksen järjestäjää) 

2013 

Tavoite:

  •  Edistää alueellisen laatuverkoston vakiinnuttamista ja siinä tapahtuvaa toisilta oppimista ja laadunhallinnan kehittämistä (mm. laatukoulutus, konsultointi, omaehtoinen kehittäminen, vertaisoppiminen ja vertaisarviointi) 

 

LARK 3 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, osallistaminen ja pilotointi  

(verkostossa 15 koulutuksen järjestäjää) 

2014 

Tavoite:

  • Edistää toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän ja kriteerien käyttöönottoa.
  •  Pilotoida järjestelmän kriteereitä ja itse arviointiprosessia 

 

Vastaa